Rood voor rood loont nog steeds!

,

rvr deventer_SnapseedSlopen en weer mooier mogen herbouwen, een woonbestemming krijgen op een agrarisch bouwblok. Eigenaren van in onbruik geraakte schuren, stallen en loodsen worden er beter van. U sloopt minimaal 850 m2 (soms meer) lelijke gebouwen. U bouwt terug een nieuwe woning van min. 750 m3 en een bijgebouw van 150 m2 (er zijn overigens afwijkingen, dat verschilt per gemeente).

Buro Stad en Land b.v. heeft veel ervaring met projecten in de Rood voor Rood regeling. Net als met de Ruimte voor Ruimte regeling (vergelijkbare regeling, overige provincies). Wij hebben de kennis om snel in te schatten of uw plan haalbaar is. Wij helpen u bij het totaaltraject: van voorbereiding tot realisatie.

Over het algemeen wordt het bestemmingsplan aangepast en vraagt de desbetreffende gemeente een landschappelijk inpassingsplan (of erfinrichtingsplan) waarmee een verantwoorde inrichting wordt gewaarborgd.

Buro Stad en Land b.v. stelt deze ruimtelijke kwaliteitsplannen op waarbij er nadrukkelijk aandacht is voor:

  1. Waardering voor de historische structuur van het landschap
  2. Goede vorm, grootte en ordening van de gebouwen in verhouding tot het landschap en omgeving
  3. Goede erfinrichting (plaats van de gebouwen, bomen en struiken op het erf en dergelijke)
  4. Goede ontsluiting van het erf
  5. De ontwikkeling gericht op de toekomst en passend binnen voorziene ontwikkelingen
  6. Goede ruimtelijke ordening in verhouding tot de aanwezige woningen in de directe omgeving
  7. Voldoende afstand tussen de ontwikkeling en andere ruimtelijke elementen
  8. Duurzame ontwikkeling waar mogelijk

Een en ander leidt tot een sloop- en herbouwplan, voorzien van een terreininrichtingsplan met uitgebreid beplantingsplan.

Vraag hier eens geheel vrijblijvend een spreekuur bij u op locatie aan. Een eerste advies kost u niets!