Hittestress, klimaatbestendigheid en duurzaamheid

‘Overheden, architecten en projectontwikkelaars, aan de slag!’

Geen geitenwollensokken meer…

De voorspellingen liegen er niet om. Angst voor natte voeten, te warme steden, terugloop van biodiversiteit en een tekort aan energie. Dat staat ons te wachten als we stil blijven zitten en afwachten. Milieu is allang niet meer het stokpaardje van milieuactivisten op geitenwollen sokken. Overheden, architecten en ontwikkelaars moeten beleidsmatig biodiversiteit, klimaatproblematiek en nieuwe energiewinning in plannen voorzien. We moeten samen aan de slag om de klimaatverandering en de afname van ons leefkwaliteit tegen te gaan. Op deze pagina laat ik de voorbeelden zien waarmee we direct aan de slag kunnen. Inmiddels maak ik plannen waarin in meer en mindere mate maatregelen zijn voorzien om verdroging, wateroverschotten, afname biodiversiteit en energietekorten te beperken. Op te kleine schaal dus nog. Ik pleit voor meer waterberging en -zuivering, stedelijke longen, stadskoeling, productie van biomassa, natuurontwikkeling, voedselproductie, recreatie en aantrekkelijke, veilige routes voor langzaam verkeer.

Onderstaande artikelen geven voorbeelden van soms bijzondere, vaak simpele oplossingen waarmee we de wereld toekomstbestendiger kunnen maken. Naast dat veel info uit eigen koker komt, zijn verschillende bronnen op internet gebruikt waaronder www.groenblauwenetwerken.nl.