Herinrichting Stationsstraat Joure

De gemeente De Fryske Marren heeft gevraagd om een ‘stedenbouwkundig ontwerp voor de Stationsstraat Joure’. Het plan vroeg bijzondere aandacht voor participatie door buurtbewoners. Aanleiding vormde met name de vervanging van het gemengde rioolstelsel naar een meer hedendaagse oplossing. Klimaatadaptie en vergroening speelden een belangrijke rol. Het programma kwam tot stand in nauwe samenwerking met de bewoners en leidde tot een ontwerp waarbij optimalisatie van de beeldkwaliteit een speerpunt vormde.

Het terrein moest groener, meer betekenis krijgen voor gebruikers en kwalitatief (beeldkwaliteit) worden geoptimaliseerd waarbij klimaatadaptie veel aandacht moet krijgen. Dat betekende dat een eigentijds gebruik mogelijk moest zijn. Streekeigenheid en historie waren van waarde, waar vervolgens hedendaagse inrichtingselementen en -functies binnen werden voorzien.

Water wordt nu meer bovengronds afgevoerd. er is veel meer groen voorzien, er is ruimte om op meer avontuurlijke wijze te spelen en verkeersveiligheid heeft nog meer aandacht gekregen. Parkeerplaatsen (meer dan voorheen) worden groen ingericht. Er zijn wadi’s voorzien.