Sleen – Ontwikkelingsplan erf en landschap voor nieuw gebruik

,

Aan de Groningerweg heeft de initiatiefnemer enige tijd geleden een klassieke boerderij met erf en aanliggende gronden verworven. Zowel het erf als het perceel diende landschappelijke verantwoord te worden ingericht. De opdrachtgever wenst het terrein te ontwikkelen tot kleinschalige camping met bed and breakfast, expositieruimte etc.

Het plan bestaat uit een overzicht van opstallen en de toekomstige indeling van het erf in het landschap op basis van aangeleverde situatietekeningen van de gebouwen. Hierbij is duidelijk gemaakt waar en hoe investeringen in het landschap vorm kunnen krijgen en hoe de ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd na herinrichting van het erf en het land. Middels een beknopte onderbouwing op basis van een analyse van het landschap en het analyseren van de streekeigen kenmerken is een en ander op een heldere manier uitgewerkt en naar tevredenheid van opdrachtgever en gemeente opgeleverd. het plan is uiteindelijk door Landschapsbeheer Drenthe goedgekeurd.