Transformatie camping naar wonen in Lemelerveld

,

Op het voormalige kampeerterrein in Lemelerveld zijn de initiatiefnemers voornemens de voormalige camping op te heffen. In ruil hiervoor mag de initiatiefnemer een tweetal woningen op het voormalige terrein bouwen. Eén kavel ter compensatie voor het omzetten van de bestemming recreatie naar agrarische gronden, en één kavel door elders landschapsontsierende bebouwing te slopen (rood voor rood).