, ,

Waterschap Drents Overijsselse Delta – Knijpconstructies Reest

"Geweldige visualisatie" De Reest is een eigenzinnige beek. Door de aanleg van 'drempels' en een knijpconstructie wordt de Reest getemd. In augustus beginnen de werkzaamheden. Op dit moment stroomt het water in de beek tijdens hoogwater…
,

Inrichting Engbertsdijksvenen

Voor LTO Noord en Staatsbosbeheer is het plan Engbertsdijksvenen uitgewerkt. Binnen de Engbertsdijkvenen gaan als gevolg van de aanwijzing als Natura 2000-gebied veranderingen plaatsvinden in de waterhuishuishouding en ruimtelijke situatie.…
,

Uitbreidingsplan voor Camping De Meulebarg

Voor Camping De Meulebarg in Elspeet is het uitbreidingsplan opgesteld.