Nieuwe woning in ecologische hoofdstructuur

, ,

Een voormalig agrarisch bedrijf in de ecologische hoofdstructuur (EHS) wil de vrijgekomen stallen en kuilopslagen slopen en als compensatie een nieuwe woning bouwen. Aangezien het erf in de EHS gelegen is moet middels een goed plan voldoende gecompenseerd worden. 

Het plan is om een deel van het oorspronkelijke Oude Diep om te vormen tot natuurzone overeenkomstig de natuurdoeltypenkaart provincie Drenthe tot Bloemrijk grasland. In de directe omgeving van de bestaande watergang wordt een drietal natte zones gecreeerd om de biodiversiteit te vergroten. Vanaf de weg ontstaat hier een geweldige plaats met uitzicht over het bloemrijke grasland. screenshots-2015-09-21 09:53:39 +0000

Het nieuwe erf is gesitueerd binnen de contour van de slooplocatie, in een compacte setting, bestaande uit een woonhuis (max 750 m3) en één kleinere bijgebouw (75 m2). De straatkant is afgekaderd met een lage meidoornhaag. Parkeren is uit het zicht, achter een beukenhaag De voortuin kent een formelere, gecultiveerde inrichting. Twee grote notenbomen zorgen voor ruimtelijke eenheid. Aan de zijkant van de woning gaat het bloemrijke grasland over in meer gecultiveerd gras, waarbij de grens wordt versterkt met een rij hoogstamfruitbomen in een willekeurige setting. De westzijde kent een ruimtelijke begrenzing in de vorm van een gemengde bomenrij (eik, berk) waardoor een scheiding ontstaat tussen bestaand woonhuis en nieuw kavel. Aan de achterzijde zijn inheems solitaire bomen voorzien waardoor zichtlijnen ertussen extra worden versterkt.