Beerzerveld – Ruimtelijk kwaliteitsplan uitbreiding melkveehouderijbedrijf

Buro Stad en Land b.v. is gevraagd uitwerking te geven aan de landschappelijke inpassing van een groot melkveehouderijbedrijf. Het ruimtelijk kwaliteitsplan is als bijlage bij de omgevingsvergunning vereist. De gemeente Hardenberg heeft het plan positief beoordeelt. 

Belangrijke uitgangspunten vormen de ruimtelijke kenmerken van het landschap zoals openheid, rechtlijnigheid en grote rationele huiskavels met beplantingen langs de randen van het erf. De ontwikkelingsrichting in het gebied is agrarisch. Op het erf zullen enkele oude landschapontsierende opstallen worden gesloopt. Ten oosten van een recent gebouwde jongveestal kom een nieuwe ligboxenstal. Aangezien de stallen vlak na elkaar gebouwd worden kunnen ze qua vormgeving en materialisatie op elkaar aansluiten. Dit bevordert de eenheid in het gebied. Met hun sobere strakke uitstraling sluiten ze aan bij het moderne agrarische landschap. In de toekomst zal een bestaande loods geoptimaliseerd worden. Qua materialisatie en uitstraling zal deze ook in lijn met de nieuw te bouwen ligboxenstal uitgevoerd worden.

Groen staat in het jong ontginningslandschap enkel langs de randen van het erf en langs de belangrijkste ontginningswegen. Binnen het plangebied wordt aangesloten op deze belangrijke kenmerken. Langs de kuilvoeropslagen komt een brede singel van zo’n 8 (m) deze onttrekt de minder fraaie kant van het erf aan het zicht. Aan de westzijde is juist gekozen voor bomenrij- en omdat hier onderdoor gekeken kan worden vanuit de woningen. wel schermen de bomen het grote dakvlak van de stallen af. Om de voorzijde van het erf een extra accent te geven zullen de tuinen afgeschermd worden met een beukenhaag. Deze haag zorgt voor een duidelijke ruimtelijke begrenzing en afscherming van de tuin en geeft het een groen sierlijk karakter.

In de tuin zullen enkele notenbomen geplant worden. Langs de Beerzerhaar staan zomereiken en berken. waar mogelijk zal langs het erf deze laan hersteld worden met berken. Samen met de randbeplanting zorgt het ervoor dat het moderne erf goed in de omgeving past.