Dedemsvaart krijgt oude pleisterplaats Mulderij terug

Het perceel aan de Mulderij 10 te Dedemsvaart heeft een geschiedenis als agrarisch bedrijf.  Momenteel wordt het perceel gebruikt voor woondoeleinden. De initiatiefnemer is eigenaar van het perceel en wil een recreatieve bestemming realiseren. De bestaande boerderij wordt herbouwd voor een groepsaccommodatie. In de procedure moet worden voorzien in de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, met name geprojecteerd op de percelen aan de overzijde van de Mulderij (Reestzijde).

Het gebied rondom de Mulderij kent een rijke historie. De Mulderij 10 is één van de oudste boerderijen uit de omgeving en was meer dan 300 jaar in het bezit van één familie als het Muldershuis. Oorspronkelijk stond hier een ros-molen, een door een paard aangedreven molen. Het Muldershuis had naast een molen en boerderij ook een bakkerij, winkel en gelagkamer. Er konden boodschappen worden gedaan en er kon iets worden gedronken. Het vormde een pleisterplaats voor boeren en reizigers uit de wijde omgeving. Rond 1870 is het malen van graan in de rosmolen gestopt. Door de import van graan uit de Verenigde Staten en Canada werd het vak als korenmole-naar ernstig bedreigd. Het pand had een winkel waarvan de exploitatie werd gestopt. Rond 1938 werd het voorhuis gesloopt. Van het vrijgekomen mate-riaal werden de varkensschuur, een stookhok en de binnenmuren van een nieuw voorhuis opgebouwd. De afgelopen honderd jaar is De Mulderij een melkveebedrijf geweest. Als gevolg van minimaal onderhoud zijn de opstallen momenteel in zeer slechte staat.

De initiatiefnemer heeft het plan om een nieuwe pleisterplaats te realiseren aan de Mulderij. Hiervoor is het gewenst opstallen in slechte staat te slopen de bestaande boerderij deels uit te bouwen en een tweetal nieuwe opstallen te voorzien. Het terrein voorziet in aanpassingen aan de huidige tijd. Gelet op de toekomstige functie als boerderijappartementen, kinderdagverblijf (max. 6 kinderen) en het gebruik als groepsaccommodatie en kleinschalige voorzieningen in het bijgebouw, dienen ook parkeervoorzieningen te worden voorzien, naast de benodigde infrastructuur op het erf. In een te realiseren kapschuur worden machines en gereedschappen voor terreinonderhoud (agrarisch georiënteerd) gestald en zal hobbymatig vee worden gehouden.