Den Ham – Rood voor Rood

,

Initiatiefnemer wil het middels de rood-voor-roodregeling mogelijk maken één extra woonbestemming naast het erf te realiseren. Ten behoeve van dit initiatief is het noodzakelijk het bestemmingsplan te wijzigen, onderdeel hiervoor vormt het door ons opgestelde Ruimtelijk kwaliteitsplan.

 

De nieuwe kavel en het bestaande erf  kan worden gezien als een ruimtelijke eenheid, een ensemble van gebouwen en erfinrichting waarbij de inrichting afhankelijk is van de omgeving en het landschapstype. Het erf is van buiten naar binnen geanalyseerd. Eerst is het landschap bekeken, vervolgens de directe omgeving en uiteindelijk het erf zelf. Met de sloop van ca. 1.090 m2 landschapsontsierende bebouwing, en de nieuwbouw van een compensatiewoning met bijgebouw zal het erfensemble veranderen. Daarnaast wordt de gehele intensieve tak opgeheven. (varkenshouderij)

Wilt u meer weten over Rood voor Rood? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.