Weststellingwerf – Uitbreiding manege de Blesse

Voor  manege  De Blesse is een Ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld om een uitbreiding mogelijk te maken. Het plangebied ligt in een zogenaamde karakteristieke woudontginning en is onderdeel van een lintbebouwing. De uitbreiding vergt een zorgvuldige inpassing van het erf. Buro Stad en Land b.v. kent het landschap en heeft daardoor het Ruimtelijk kwaliteitsplan met succes opgesteld. 

In de uitwerking is gezocht naar de mogelijkheden om de oorspronkelijke houtwallenstructuur en lijnvormige landschapselementen zoveel mogelijk te kunnen voorzien. In totaal kan zo’n 350 m1 singelbeplanting worden gerealiseerd in verschillende breedtes. Nabij de weg wordt de houtwal voortgezet in een drietal bomen op rij om het zicht van en naar de boerderij niet te beperken. Er is voldoende ruimte voor het bouwplan, er blijft ruimte om te parkeren en te keren op het erf, visueel kan een goede scheiding worden gemaakt met omwonenden. De overheersende kavelrichting vormt het uitgangspunt voor de inrichting, alle nieuwe beplantingselementen zijn haaks op de Bovenweg gesitueerd en volgen de perceelsgrenzen. Zichtlijnen langs bebouwing blijven gehandhaafd en worden versterkt door de houtsingels. Nieuwe bebouwing is gesitueerd op het achtererf. De oorspronkelijke boer- derij is blikvanger, gelet op de klassieke architectuur. Stallen en nieuwbouw zijn daaraan ondergeschikt, bij voorkeur is het kleurgebruik ingetogen en sober, materiaalgebruik wordt afgestemd op bestaande bouw en is altijd ondergeschikt aan het hoofdgebouw. De benodigde afrasteringen, hekwerken en omheiningen rondom de stallen zijn van natuurlijke materialen (hout) zijn met een gedekte kleurstelling waardoor zg. verlinting van het landschap tegen wordt gegaan.