Inrichtingsplan Terra Emmen

In de wijk Noordbarge te Emmen is het nieuwe schoolgebouw van Terra gerealiseerd. Het schoolbestuur streefde naar een inrichting van de buitenruimte volgens de wensen en eisen van leerlingen en personeel. Terra heeft Buro Stad en Land gevraagd een bijdrage te leveren aan het ontwerp, de detaillering van het beplantingsplan en de uitvoeringsbegeleiding.

Totstandkoming

Het definitieve ontwerp is tot stand gekomen met inspraak, wensen en eisen van directie, gemeente, docenten, de leerlingen én omwonenden. Elk onderdeel in het plan voor de buiteninrichting is op schaal uitgewerkt. De uitwerking kent een dusdanig hoog detailniveau dat gebruikt is voor de uitvoering. Middels referentiefoto’s en details is een beeld neergezet van onze visie op het geheel. Denk hierbij aan keuze voor de hagen, bomen, boomgroepen en situering van verschillende beplantingstypen op verschillende locaties. In z’n algemeenheid kan gesteld worden dat de buitenranden, de grotere groenobjecten (als dierenweides, pluktuinen, akkers en randbeplantingen) de extensieve, natuurlijke en landschappelijke onderdelen van het plan vormen.

Hierin is het thema Esdorpenlandschap vertaald naar het inrichtingsplan. Inheemse bomen, struiken en wilde bloemen zijn gecombineerd met ‘natuurlijk’ ogende bouwkundige objecten als Drentse landhekken, wilgenvlechtschermen, boomstambanken, Drentse keitjes maar ook moderne vormen als wadi’s (ten behoeve van afwatering), waterdoorlatende verharding etc.

Het resultaat is een functionele, streekeigen tuin geworden die bijdragt aan de sociale en groene ontwikkeling van de leerlingen.

Het schoolgebouw is ontwikkeld door Wind Design + Build. De groeninrichting is gerealiseerd door Snoek Puur Groen.