Bolsward – Landschappelijke inpassing De Marne I en II

, ,

Het bedrijventerrein De Marne maakt deel uit van de pilot ‘De Marne in het groen’ van het project ’Bedrijventerrein in het landschap’. De pilot is gericht op de landschappelijke kwaliteit van de randen van het terrein.

Het plan moest bijdragen aan optimalisatie van de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van het bedrijventerrein, de stadsrand en het landschap en bij voorkeur zou het een maatschappelijke meerwaarde moeten geven. Bij deze pilot waren diverse instanties betrokken, waaronder provincie Friesland, gemeente Bolsward, het parkmanagement De Marne, Miljeuwurkgroep Boalsert en Roelofs Planontwikkeling. Inzet van deze betrokkenen had tot doel om tot een goed kwalitatief plan te komen dat kon rekenen op een breed draagvlak.