Tag Archive for: portrait

Ontwikkelingsplan De Benderse Natuurmonumenten

,
In 2018 leverde Buro Stad en Land samen met Springpartner Jacob Heitman het Recreatieplan De Benderse voor Natuurmonumenten af. De Benderse is een druk bezocht gebied van Natuurmonumenten binnen het Dwingelderveld. De planvorming bleek…

INRICHTING Strandweg De Marne Lauwersmeer

Gemeente De Marne Staatsbosbeheer Waterschap Noorderzijlvest Inrichtingsvisie voor Strandweg De Marne, Lauwersmeer afgerond. Mooie klus, mooi moment, op naar nóg meer orchideeën.

gebiedsvisie esdorpenlandschap norg

  Het landschap in de kop van Drenthe, rondom Norg behoort tot de best bewaarde esdorpenlandschappen van Nederland. Het is een eeuwenoud landschap waarvan de oorsprong en samenhangende functies nog altijd goed herkenbaar zijn. Ook in…
x

Inrichtingsplan Sportpark De Wiltsangh Nunspeet

Sportpark De Wiltsangh wordt in de nieuwe situatie een groen en multifunctioneel park. Naast sportvoorzieningen bieden het terrein en de randen mogelijkheden voor vormen van recreatie, spel, natuurbeleving en de realisatie van fiets-/voetverbindingen.…

Stedenbouwkundige inpassing en beeldkwaliteit Kietsbeeklaan Almelo

,
Aan de Kieftsbeeklaan 36 Almelo ligt de wens om het perceel met boerderij en bijgebouwen om te vormen tot 2 woonpercelen. Deze ontwikkeling moest landschappelijk goed ingepast moeten worden. Hiervoor werd een beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan…

Omvorming veehouderij naar woonbestemming aan Gemeenteweg Staphorst

,
Buro Stad en Land heeft het inrichtings- en beeldkwaliteitsplan opgesteld naar aanleiding van de verplaatsing van een agrarisch bedrijf aan de Gemeenteweg naar een locatie aan de Klaas Kloosterweg te Staphorst. Om de toekomstige groei van…