Inrichtingsplan Sportpark De Wiltsangh Nunspeet


Sportpark De Wiltsangh wordt in de nieuwe situatie een groen en multifunctioneel park. Naast sportvoorzieningen bieden het terrein en de randen mogelijkheden voor vormen van recreatie, spel, natuurbeleving en de realisatie van fiets-/voetverbindingen. Met name tussen hockeyvelden en voetbalvelden is een aanzienlijke oppervlakte beschikbaar om een fraaie multifunctionele ruimte tot ontwikkeling te laten komen.

Buro Stad en Land stelde de inrichtingsschets op ten behoeve van communicatie en afstemming met de verenigingen, én de voorbereiding op de realisatie.