Erfinrichtingsplan, landschappelijke inpassing, ruimtelijk kwaliteitsplan

erfinrichtingsplan

voorbeeld erfinrichtingsplan

Buro Stad en Land levert  erfinrichtingsplannen, erfkwaliteitsplannen, ruimtelijke en beeldkwaliteitsplannen en andere adviezen voor agrariërs, projectontwikkelaars, particulieren en gemeenten bij bestemmingsplanwijzigingen en nieuwe ontwikkelingen. Rapportages worden geleverd na uitgebreide inventarisatie van historie, wensen en eisen, toetsing van vigerend beleid en opgeleverd met een transparante rapportage met inrichtingstekening en beplantingsplan. Onderstaand vindt u recente uitwerkingen.

Als aanvulling bij een bouwaanvraag, uitbreiding van uw woning/bedrijfspand of bij wijziging van het bestemmingsplan, kan het zijn dat de gemeente om een landschappelijke inpassing vraagt. Het plan bestaat uit een plattegrond waarop de gebouwen en aanwezige beplantingen staan getekend, evenals de nieuwe situatie, inclusief een beplantingslijst met de naamgeving en hoeveelheden van de nieuw aan te planten inheemse beplantingen.

Buro Stad en Land maakt erfinrichtingsplannen waarbij steeds aandacht is voor:

  1. Waardering voor de historische structuur van het landschap
  2. Goede vorm, grootte en ordening van de gebouwen in verhouding tot het landschap
  3. Goede erfinrichting (plaats van de gebouwen, bomen en struiken op het erf en dergelijke)
  4. Goede ontsluiting van het erf
  5. De ontwikkeling is gericht op de toekomst en passend binnen voorziene ontwikkelingen
  6. Er is sprake van goede ruimtelijke ordening in verhouding tot aanwezige objecten in de directe omgeving
  7. Er is voldoende afstand tussen de gewenste ontwikkeling en andere ruimtelijke elementen
  8. Duurzame ontwikkeling waar mogelijk

VIDEO 3D visualisatie Uitbreiding BAM-INFRA-Nieuwleusen

3 December 2019/by Wilfred Hilbers

Stedenbouwkundige inpassing en beeldkwaliteit Kietsbeeklaan Almelo

18 January 2019/by Wilfred Hilbers

Staphorst – Nieuwe woonboerderij op agrarische bestemming

17 January 2019/by Wilfred Hilbers

Omvorming veehouderij naar woonbestemming aan Gemeenteweg Staphorst

5 January 2019/by Wilfred Hilbers

Herbestemming schuren Westerveld

21 January 2018/by Wilfred Hilbers

Entree Lemele krijgt kwaliteitsimpuls

21 September 2015/by Wilfred Hilbers

Nieuwe woning in ecologische hoofdstructuur

19 September 2015/by Wilfred Hilbers

Sleen – Ontwikkelingsplan erf en landschap voor nieuw gebruik

5 September 2015/by Wilfred Hilbers

Inpassing pluimveebedrijf met beperkte beplanting

17 April 2015/by Wilfred Hilbers

Mariënberg krijgt een prachtige entree

15 April 2015/by Wilfred Hilbers

Bestemmingsplan ‘de Landskroon’ vastgesteld

9 March 2015/by Wilfred Hilbers

Hardenberg – Nieuw boshotel met natuurlijke buitenruimte

5 March 2015/by Wilfred Hilbers

Notter – Nieuwbouw 3 woningen in buitengebied

5 March 2015/by Wilfred Hilbers

Op erfbezoek bij Zorgboerderij De Mare in Westervelde

25 November 2014/by Wilfred Hilbers

Luttenberg – Erftransformatie genereert 3 nieuwe wooneenheden

25 July 2014/by Wilfred Hilbers

Den Ham – Rood voor Rood

25 July 2014/by Wilfred Hilbers

Forse ruimtelijke ontwikkeling Loonbedrijf Wetering

22 March 2014/by Wilfred Hilbers

Erf Kötter Enter biedt zorg in fantastisch landschap

20 February 2014/by Wilfred Hilbers

Holten – Kwaliteitsimpuls genereert nieuwe woning in buitengebied

29 January 2014/by Wilfred Hilbers

Diffelen – Nieuw hotel De Gloepe

29 January 2014/by Wilfred Hilbers

Transformatie camping naar wonen in Lemelerveld

13 January 2014/by Wilfred Hilbers

Landschappelijke inpassing melkveebedrijf Kloosterhaar

13 January 2014/by Wilfred Hilbers

Hardenberg – landschappelijke inpassing roséstal

9 January 2014/by Wilfred Hilbers

Warnsveld- Wonen op de Landskroon Landgoed ‘t Blek

9 January 2014/by Wilfred Hilbers

Bolsward – Landschappelijke inpassing De Marne I en II

8 January 2014/by Wilfred Hilbers

Bunne – Moderne architectuur in klassiek landschap

7 January 2014/by Wilfred Hilbers