Ontwikkeling en uitbreiding Camping ’t Noorder Sandt in Julianadorp aan Zee

Met Facet Adviseurs en architecten, én Vander Reest advies realiseerden we de  uitbreidings- en ontwikkelingsplannen voor camping ’t Noorder Sandt. Hierin is het plan uitgewerkt om zowel de renovatie van de bestaande camping als de uitbreiding te kunnen realiseren. In de totaal betreft het een kleine 20 ha met jaarplaatsen, kampeerplekken en verhuureenheden. Een belangrijk doel vormt het zichtbaar maken van de landschappelijke kwaliteiten. De inrichtingsvisie gaat uit van twee landschapstypen als ruimtelijke drager. Het krekenlandschap is hierin de basis voor inrichting van het binnengebied, het polderlandschap manifesteert zich met name aan de randen. Ten behoeve van detaillering en verdere uitvoering was het gewenst een duidelijk beeld neer te zetten van de gewenste ruimtelijke kwaliteit, waarbij de kenmerken van beide landschapstypen de bouwstenen moesten zijn van de uitwerking.