Transformatie camping naar wonen in Lemelerveld

,
Op het voormalige kampeerterrein in Lemelerveld zijn de initiatiefnemers voornemens de voormalige camping op te heffen. In ruil hiervoor mag de initiatiefnemer een tweetal woningen op het voormalige terrein bouwen. Eén kavel ter compensatie…

Landschappelijke inpassing melkveebedrijf Kloosterhaar

,
Rondom het perceel is in de nabije omgeving een aantal waardevolle boom- en houtwalbeplantingen aanwezig die het zicht vanaf de weg op de bebouwing grotendeels ontnemen. Deze elementen blijven door uitvoering van het onderhavige plan (behalve…

Hardenberg – landschappelijke inpassing roséstal

,
Onze opdrachtgever heeft een rosé-opfokbedrijf. Het bedrijf gaat zich sterk ontwikkelen. Momenteel is één kalverenstal met wagenschuur en woning aanwezig. De bedrijfsgebouwen vormen samen met andere erven één geheel in het veenkoloniale…

Warnsveld- Wonen op de Landskroon Landgoed ‘t Blek

, , ,
Middels een rood-voor-rood aanvraag worden in de omgeving van Warnsveld 6000 m2 landschapsontsierende stallen gesloopt. Op dezelfde plaats hebben we het plan gemaakt om 8 grote woningen tot 2000 m3 te herbouwen. Het erf maakt onderdeel uit…

Bolsward – Landschappelijke inpassing De Marne I en II

, ,
Het bedrijventerrein De Marne maakt deel uit van de pilot 'De Marne in het groen' van het project ’Bedrijventerrein in het landschap’. De pilot is gericht op de landschappelijke kwaliteit van de randen van het terrein. Het plan moest…

Bunne – Moderne architectuur in klassiek landschap

, ,
Deze initiatiefnemer is voornemens een nieuwe woning te realiseren aan de Burchtweg 10 te Bunne. Onderdeel van de benodigde bescheiden vormt het landschappelijk inpassingsplan. Buro Stad en Land – erfinrichting.nl staat met uitgebreide…