Inpassing pluimveebedrijf met beperkte beplanting

, , ,

Een pluimveehouder in de gemeente Deventer wil zijn locatie verder ontwikkelen. Bij gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om met groen het bedrijf geheel af te schermen. Buro Stad en Land b.v. paste het bedrijf toch in.

Het landschappelijk inpassen van een bedrijf is mogelijk door gebiedseigen beplanting aan te leggen die het bedrijf deels afschermen. Binnen de meeste landschappen is het niet wenselijk om het gehele bedrijf af te schermen. Moderne landbouw mag gezien worden. Wel dient er rekening gehouden te worden met de omgeving. Dit kan ook gedaan worden door een juiste kleurstelling van gebouwen. Met name donkere sobere kleuren vallen veel minder op. Ook materialen kunnen de ruimtelijke kwaliteit beïnvloeden. Bij voorkeur maken we gebruik van materialen die mooi verouderen. Deze materialen zijn niet per definitie duurder of onderhoudsintensiever. Onderstaande fotomanipulatie geeft weer wat kleur en plekgewijs aanbrengen van beplanting van invloed hebben.

150417-0012

Opvallende kleuren van muren en dakvlakken en de vele silo’s geven een druk beeld

150417-0013

Waar kan beplanting maar met name donkere kleuren geven een veel rustiger beeld