Bunne – Moderne architectuur in klassiek landschap

, ,

Deze initiatiefnemer is voornemens een nieuwe woning te realiseren aan de Burchtweg 10 te Bunne. Onderdeel van de benodigde bescheiden vormt het landschappelijk inpassingsplan. Buro Stad en Land – erfinrichting.nl staat met uitgebreide kennis van actueel beleid en het landschap waarin het erf is gelegen opdrachtgevers bij met het omvormen van een bestaand erf naar een nieuwe functie of het daadwerkelijk inrichten van een nieuw erf. Streven is per definitie naar een sterke ruimtelijke kwaliteit.

Hierbij is advies gegeven, passend bij het landschap en passend binnen het beleid van gemeente en provincie. Advies heeft betrekking op het geven van aanwijzingen ten aanzien van de uitstraling van het erf en architectuur van de gebouwen, tot ruimtelijke inpassing van nieuwe bebouwing en concrete ontwerpen van een erf. De kenmerken van het oude erf of landschap vormen de inspiratie voor inrichting van het nieuwe erf. Hierbij gaat het om een eigentijdse invulling, passend bij nieuwe functies, rekening houdend met oorspronkelijke cultuurhistorische waarden.

Status

Het plan is inmiddels door de welstandscommissie van de gemeente Tynaarloo goedgekeurd.