Tag Archive for: kloosterhaar

Landschappelijke inpassing melkveebedrijf Kloosterhaar

,
Rondom het perceel is in de nabije omgeving een aantal waardevolle boom- en houtwalbeplantingen aanwezig die het zicht vanaf de weg op de bebouwing grotendeels ontnemen. Deze elementen blijven door uitvoering van het onderhavige plan (behalve…