Notter – Nieuwbouw 3 woningen in buitengebied

, ,

 150305-0006

Buro Stad en Land b.v. is gevraagd om uitwerking te geven aan de erfinrichting als onderdeel van wijzigingsaan- vraag voor een perceel te Notter. Op het voormalig agrarisch erf bevinden zich diverse landschapsontsierende bedrijfsgebouwen die geen (bedrijfsmatige) vervolgfunctie hebben. Hierdoor zal niet langer geïnvesteerd worden in het onderhoud van de gebouwen, waardoor de staat van onderhoud op termijn zal verslechteren. Initiatiefnemer is voornemens om met toepassing van de ‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’ een erftransformatie te realiseren.

Ter compensatie van de sloop en de investeringen in de ruimtelijke kwaliteit worden er twee compensatiewoningen gebouwd. Een voormalige bedrijfswoning wordt gesaneerd en herbouwd als burgerwoning. Aanvullend worden extra kwaliteitsprestaties geleverd. De ontwikkeling zal leiden tot een forse kwaliteitsverbetering.

Buro Stad en Land b.v. maakt het ruimtelijk kwaliteitsplan en het beeldkwaliteitsplan die criteria bevat welke gelden als welstandscriteria voor dit erf, zij komen in plaats van gebiedsgerichte criteria zoals die nu in de welstandsnota van de gemeente Wierden zijn opgenomen.

Heeft u een erf (op het oog) met oude opstallen? Vraag ons vrijblijvend naar de vele mogelijkheden die u hier mee hebt.