Hardenberg – Nieuw boshotel met natuurlijke buitenruimte

, , , ,

150305-0008

Hotel restaurant de Rheezerbelten in Hardenberg wil verder ontwikkelen. Enerzijds is er de upgrade en aanpassing van bestaande recreatiegebouwen, voornamelijk aan de zuidzijde van het plangebied. Anderzijds heeft de initiatiefnemer de wens om aan de noordzijde een serie nieuwe bouwvormen te ontwikkelen met verschillende functies. Buro Stad en Land b.v. heeft in goed overleg met de gemeente Hardenberg en initiatiefnemer het ruimtelijk kwaliteitsplan gemaakt. Het open gebied wordt omgevormd naar een meer streekeigen boskarakter, met aan te leggen en beplante stuifduinen. Het hele terrein wordt (her)ingericht hetgeen zal leiden tot een hogere beeldkwaliteit en betere landschappelijke inpassing. Mede gelet op de diversiteit ten aanzien van de functionaliteit en bouwkundige architectuur moet gezocht worden naar eenduidigheid in materialisatie om een eenheid te laten ontstaan. Donkere kleuren (bruin, grijs, zwart) en natuurlijke materialen (hout, staal, riet, natuursteen). De opvallende architectuur (zie sfeerbeelden) verzorgen de kwaliteitsimpuls. In de uitwerking is gezocht naar de mogelijkheden om de bosinrichting (eikenhakhout en solitaire bomen) zoveel mogelijk te kunnen voorzien.

In totaal kan zo’n 1,5 hectare bosbeplanting worden gerealiseerd in verschil- lende vormen. Nabij de weg wordt de halfopen singel voortgezet in reeks bomen en bosplantsoen in stroken om het zicht van en naar de recreatieve voorzieningen niet te beperken. Er is voldoende ruimte voor de nieuwe be- bouwing, er blijft ruimte om te parkeren en te keren binnen de gewenste structuur, visueel kan een goede scheiding worden gemaakt met omliggende functies. De overheersende kavelrichting vormt het uitgangspunt voor de in- richting (zie visie structuur), alle nieuwe beplantingselementen zijn parallel aan de Rheezerweg gesitueerd en volgen de overheersende richting. Enige ruimte om bebouwing is voorzien, maar wordt ook doorsneden met opgaan- de beplanting waardoor geen massaal beeld ontstaat. Nieuwe bebouwing is gesitueerd op ruime afstand van de weg.

De oorspronkelijke bebouwing vormt de blikvanger, het focuspunt bij bin- nenkomst. Bij voorkeur is het kleurgebruik ingetogen en sober, materiaalge- bruik wordt afgestemd op bestaande bouw en is altijd ondergeschikt aan de bestaande gebouw. Benodigd en gewenst meubilair, afrasteringen, hekwer- ken en omheiningen zijn van natuurlijke Materialen (hout) hebben een gedekte kleurstelling.

Rekening houdend met het vorenstaande worden de extra investeringen in ruimtelijke kwaliteit als volgt vormgegeven:

  • Hoogwaardige, opvallende architectuur die zich volledig schikt in het landschap;
  • er wordt voldaan aan de behoefte aan een overdekte speelgelegenheid in dit gebied, hierdoor wordt tevens een maatschappelijk belang gediend;
  • versterking van de entree van het gebied Rheeze-Diffelen en de mogelijkheden om vanaf het perceel het gebied te verkennen.