ontwikkeling natuurwoonwijk kalterbroeken diever

,

De gemeente Westerveld realiseert de nieuwbouwwijk Kalterbroeken te Diever. Buro Stad en Land is gevraagd een plan uit te werken voor inrichting van de openbare ruimte. Kalterbroeken is een groene, ruime en natuurrijke woonwijk, gelegen in het weidegebied van het esdorpenlandschap aan de Kwasloot. Hiervoor is door Buro Stad en land met een stedenbouwkundige de structuur opgezet op basis van de input welke is verkregen uit verschillende informatiesessies en projectgroepvergaderingen. De stedenbouwkundige structuur wordt nu verder gedetailleerd tot een landschappelijk inrichtingsplan. Onderdeel van het inrichtingsplan vormt ook het aanliggende natuurgebied, recent in samenspraak met Natuurmonumenten tot ontwikkeling gekomen en een belangrijke kwaliteitsimpuls voor het woongebied.