VIDEO 3D visualisatie Uitbreiding BAM-INFRA-Nieuwleusen

, ,

Buro Stad en Land heeft het landschappelijk inpassingsplan opgesteld voor het realiseren van een uitbreiding van de bedrijfslocatie BAM Nieuwleusen. Het plangebied ligt ten noorden van Nieuwleusen aan de N377 (Den Hulst). Ten behoeve van het informeren van de omgeving werd deze 3D-visualisatievideo gemaakt. De ontwikkeling zou kunnen worden gerealiseerd onder voorwaarde dat de ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt. Dit betekent dat landschappelijke maatregelen dienen te worden genomen, dan wel wordt geconsolideerd om de ruimtelijke kwaliteit op het perceel en in de directe omgeving te versterken of te behouden.