Gemeente De Marne
Staatsbosbeheer
Waterschap Noorderzijlvest

Vandaag gestart met een inrichtingsvisie voor de Strandweg De Marne, Lauwersmeer. Mooie klus, mooi moment, nu de wereld aan orchideeën.