Nieuwe begraafplaats Maassluis valt op én in de smaak

,

Buro Stad en Land b.v. heeft uiteindelijk bijna 4 jaar gewerkt aan het ontwerp van Begraafplaats De Dijk. Lokatie, randvoorwaarden, programma, externe invloeden én een gebalanceerd ontwerp met veel aandacht voor de details maakten dat een lange doorlooptijd benodigd was om te komen tot het resultaat. Maar nu is de begraafplaats grotendeels ingericht. En zijn de reacties lovend, zijn bezoekers bijzonder positief en wij trots op het resultaat.

Afbeelding1

In opdracht van de gemeente Maassluis, in samenwerking met RPR Projectmanagement, Grontmij (bestek), Dura Vermeer (Uitvoering) en verschillende leveranciers waaronder Falco (meubilair), Den Boer Econorm (urnennissen) en Vrijenban beton (Craquelétegels) is het ontwerp grotendeels uitgevoerd.

In 2010 is de visie voor ontwikkeling van een nieuwe begraafplaats in Maassluis ontwikkeld. De bestaande begraafplaats begon vol te raken. De gemeente Maassluis had de wens om langs de Vlaardingsedijk op een voormalig baggerdepot langs de Nieuwe Waterweg een nieuw bedrijventerrein met begraafplaats te ontwikkelen. Naast 6 ha uitgeefbaar bedrijfsterrein is inmiddels een begraafplaats gerealiseerd met een (uiteindelijke) oppervlakte van 2 ha. Buro Stad en Land b.v. tekende voor het ontwerp van de begraafplaats én bedrijventerrein.

Stedenbouwkundig ontwerp De Dijk met in groen de begraafplaats

Stedenbouwkundig ontwerp De Dijk met in groen de begraafplaats

 Helder PvE

De gemeente had een helder PvE voor de begraafplaats, binnen het ontwerp moest onder meer ruimte worden gereserveerd voor een aula voor zo’n 150 bezoekers met afscheidsruimte en beheerders- en bezoekersonderkomen. Tevens was ruimte voorzien voor opslag, depot en stalling van materieel. 50 parkeerplaatsen kregen een plaats. 12000 m2 grafvelden voor zo’n 1700 graven, en 175 asbestemmingen. Op een bijna rechthoekig kavel zou een traditioneel vormgegeven begraafpark voor de hand liggen.

Spontane maquette (craquelé) als concept

craquele, basis voor de visie

craquele, basis voor de visie

Uniek concept!

Oog voor details tijdens de inventarisatie heeft uiteindelijk geleid tot een uniek concept. Weken slecht weer voorafgaand aan een enorme droogte met verzengende zon tijdens de inventarisatie leverden op het voormalig depot een zeldzaam mooi beeld op. In de snel drogende sliblaag ontstond een opvallende cracqueléstructuur, opengesprongen, gescheurde aarde, in grote brokken als eilanden. De scheuren als diepe kloven ertussen. Aan de randen grote pollen gras, als groenstructuur. De visie op de inrichting van de nieuwe begraafplaats lag aan onze voeten! De grote kluiten aarde als grafvelden, de kloven en scheuren als paden en wegen, de graspollen als de gewenste extensieve groenstructuur. Wij wilden toch al een bijzonder extensieve begraafplaats inrichten. Daar zou de organische vormentaal perfect bij passen. En toen daar ook nog een grote steen in het slib lag was het concept compleet, als metafoor voor het gewenste gebouw.

 

Inrichtingsvisie

Vlekkenplan – structuur – Inrichtingsvisie

De slechte draagkracht van de slibhoudende ondergrond maakte het noodzakelijk de begraafplaats aanzienlijk op te hogen (1.50 m), de grafvelden in ieder geval, voor de paden en overige voorzieningen als groen, asbestemmingen en gebouwen volstond het oorspronkelijke maaiveldniveau.

Plankaart definitief ontwerp

Plankaart definitief ontwerp

PDF van het ontwerp downloaden?

1019-03-A1H-500 eindbeeld

De structuur

Vanaf de hoofdingang vormt één hoofdpad de ontsluiting. In de hoekige vormgeving slingert het pad zich langs aula en urnentuinen, tussen grafvelden, driemaal onderbroken door een centraal plein, pleinen waar plaats is voor siergroen, voor het nemen van afscheid in grotere groepen, waar bezoekers kunnen zitten en uitkijken over natuur en water, waar afvalbakken, gietsers en watertappunten zijn te vinden.

Referentie grafvelden (Almere)

Referentie grafvelden (Almere)

Zeer opvallend vormgegeven pleinen in de vorm van grote betonnen tegels, passend in de industriële omgeving, beheervriendelijk (weinig onkruid), én cracquelévisie perfect vertalend.

Craquelétegels

Craquelétegels

Geen duidelijke geometrische pleinvorm maar een organische vorm, het groen groeit als het ware naar binnen, de natuur lijkt het van de inrichting te winnen. Ook het gebied rond de urnenmuur (opgebouwd met het voor het havengebied zo kenmerkende basaltsteen) is met de grote vijfhoekige betonnen tegels verhard. Extensief versus cultuur De meeste moderne begraafplaatsen vormen saaie cultuurtuinen.

Wij hebben hier een vooruitstrevende natuurtuin willen maken, met scherpe contrasten tussen meer intensieve gebruiksruimten en de omgeving, waar plaats is voor wadi’s ten behoeve van waterafvoer, ruige bosbeplanting, wilde bloemenweide, vlinders, vogels en insecten. Wat ons betreft zouden grote delen van de begraafplaats moeten gaan worden begraasd door schapen. Aan dat laatste beeld moet de gemeente wellicht nog even wennen.

urn urn2

 

 

 

Overzicht Vlaardingsedijk

Overzicht Vlaardingsedijk

Contouren van de grafvelden

Contouren van de grafvelden

Grote tegels speciaal ontworpen

Craquelétegels speciaal ontworpen

Eindresultaat hellingbaan

Eindresultaat hellingbaan vanaf de Nieuwe Waterweg

Urnenwanden

Urnenwanden

Keermuren

Keermuren

Urnenwand gereed

Urnenwand gereed

Urnenwand gereed

Urnenwand gereed

Zitelementen

Zitelementen

Afb 00004

Parkeren en opslag materieel

10307168_233653030178869_3831168472091374061_n 10414422_233653053512200_6764065391482132331_n 10339606_233653123512193_1439166325537054137_n