Al in 2004 heeft de gemeente Heerenveen de eerste stappen gezet voor een wijkontwikkelingsplan Heerenveen-Midden. Buro Stad en Land heeft in opdracht van Proplan Ontwikkeling en in samenspraak met Min 2 bouwkunst het beeldkwaliteitsplan en ruimtelijk ontwerp opgesteld voor de buitenruimte van één van de deelgebieden, het Falkenapark, tussen de Burgemeester Falkenaweg en Sieger van der Laanstraat. Ondermeer 32 twee-onder-een kapwoningen zijn in het plan voorzien.

Straatprofiel

Straatprofiel

 • Het plangebied Falkena Park heeft een sterk samenhangend karakter wat tot uitdrukking komt in het stedenbouwkundig plan, de architectonische uitwerking en de inrichting van de openbare ruimte.
 • De aansluitingen op bebouwing (en openbare ruimte) en verbouw van de monumentale panden in het plangebied zijn met respect voor de cultuurhistorische waarden vormgegeven.
 • Overzicht

  Overzicht

  Het gebied manifesteert zich onderscheidend ten opzichte van de bestaande omgeving maar is tegelijkertijd een binnenwereld en introvert.

 • Beeld op de Kruiskerk

  Beeld op de Kruiskerk

  Van zuid naar noord loopt een openbare route met een sterke zichtlijn vanuit het zuiden naar de Kruiskerk in het noorden.

 • Het gehele bouwplan inclusief infrastructuur en groenvoorzieningen voorziet in een parkachtige beeldkwaliteit waarbij hagen, gras en bomen de overwegende sfeer bepalen.
 • Het gebied Falkena Park wordt gekenmerkt door de noord-zuid georiënteerde richting waarbij begin en einde worden gemarkeerd door (bestaande) markante bouwvormen (Kruiskerk en Nieuw Friesburg).
 • Beide markante bouwvormen zijn onderdeel van de totale stedenbouwkundige ontwikkeling maar kennen gelet op hun bijzondere positionering een afwijkende (terrein)inrichting.
 • Woningen staan zowel één- als tweezijdig gesitueerd langs een rechtlijnige hoofdontsluiting, waarbij het profiel asymmetrisch is.

 

Ten behoeve van de leesbaarheid en communicatie hebben we de 3D-beelden aangeleverd. Inmiddels is het plan in procedure.