Inrichting Engbertsdijksvenen

,
Voor LTO Noord en Staatsbosbeheer is het plan Engbertsdijksvenen uitgewerkt. Binnen de Engbertsdijkvenen gaan als gevolg van de aanwijzing als Natura 2000-gebied veranderingen plaatsvinden in de waterhuishuishouding en ruimtelijke situatie.…

Groenadviezen gemeente Heerenveen

,
Momenteel deeltijd gedetacheerd bij de gemeente Heerenveen. Leuk werk, groenrenovaties, beheeradviezen, (her)inrichting van speelterreinen, ontwikkelingsvisies etc. etc., ook behoefte aan extra capaciteit?

Herinrichting Sportpark De Wiltsangh Nunspeet

Voor de gemeente Nunspeet stel ik met Kybys Meppel het inrichtingsplan op voor herinrichting van sportpark De Wiltsangh Nunspeet.

Uw project hier?

Enthousiast over Buro Stad en Land? Mooi natuur- of landschapsproject in het vooruitzicht? Goede tekeningen nodig? Kennis over natuur en cultuurbeplanting inhuren? Neem gerust contact op. Ik maak er een geslaagd project van! Bel gerust 06…