De milieuwinst van zonne-energie staat niet ter discussie. Landschappelijke inpassing is echter noodzakelijk om de negatieve ruimtelijke effecten te minimalieren. Voor GROENLEVEN werken we aan verschillende parken van 5 tot 20 ha, overwegend in de noordelijke provincies. Ondermeer het drijvende park bij Tynaarlo werd voorbereid. Daarnaast werken we aan plannen in De Wolden, Hoogeveen, De Fryske Marren, Midden-Drenthe etc.

Voor Ecotecworld werd de Stroomtuin IJlst gevisualiseerd. Hier is een extreem laag paneel toegepast in combinatie met een laag dijklichaam waardoor in dit zeer open landschap de aanwezigheid van de panelen nauwelijks vanuit de omgeving zal worden ervaren.

Door een natuurgetrouwe 3D-visualisatie te leveren kon de ruimtelijke impact goed worden ingeschat.