De milieuwinst van zonne-energie staat niet ter discussie. Landschappelijke inpassing is echter noodzakelijk om de negatieve ruimtelijke effecten te minimalisren. Voor Ecotecworld werd de Stroomtuin IJlst gevisualiseerd. Hier is een extreem laag paneel toegepast in combinatie met een laag dijklichaam waardoor in dit zeer open landschap de aaanwezigheid van de panelen nauwelijks vanuit de omgeving zal worden ervaren.

Door een natuurgetrouwe 3D-visualisatie te leveren kan de ruimtelijke impact goed worden ingeschat.