Posts

, ,

Waterschap Drents Overijsselse Delta – Knijpconstructies Reest

"Geweldige visualisatie" De Reest is een eigenzinnige beek. Door de aanleg van 'drempels' en een knijpconstructie wordt de Reest getemd. In augustus beginnen de werkzaamheden. Op dit moment stroomt het water in de beek tijdens hoogwater…
,

Uitbreidingsplan voor Camping De Meulebarg

Voor Camping De Meulebarg in Elspeet is het uitbreidingsplan opgesteld.
,

Ontwikkelingsplan De Benderse Natuurmonumenten

In 2018 leverde Buro Stad en Land samen met Springpartner Jacob Heitman het Recreatieplan De Benderse voor Natuurmonumenten af. De Benderse is een druk bezocht gebied van Natuurmonumenten binnen het Dwingelderveld. De planvorming bleek…
,

Meer landschappelijke inpassingsplannen, meer ruimtelijke kwaliteit

- Ik heb er weer veel en (relatief) snel tot vergunning gebracht. Nieuwe woning, stal of bijzondere functie ontwikkelen in het buitengebied? Gemeenten vragen om garantie van de ruimtelijke kwaliteit! Buro Stad en Land wordt ondertussen door…

Vogelkijkhut op z’n plek

8 september is met hulp van Jelle Bijlsma b.v. mijn vogelkijkhut voor Staatsbosbeheer op z'n plaats gebracht. Een spannende en complexe klus. Het peil van de Kroon's Polder werd ervoor verlaagd. Langzaam maar zeker kwam de hut veilig op z'n…