Holten – Kwaliteitsimpuls genereert nieuwe woning in buitengebied

Op een erf aan de Pasmansweg zal een nieuwe woning ingepast moeten worden.De realisatie van deze nieuwe woning is mogelijk doordat initiatiefnemer een forse impuls aan de groene omgeving geeft. Initiatiefnemer is op deze locatie begonnen met het kleinschalig maken van het landschap door de aanplant van hagen en singels. Op erfniveau is daarom gekeken of er op deze structuren aangesloten kan worden.  Read more

Diffelen – Nieuw hotel De Gloepe

Op het erf aan de Rheezerweg 84a te Diffelen wordt horecaonderneming ‘de Gloepe’ uitgebreid met een hotel.

Buro Stad en Land b.v. is gevraagd het bij de aanvraag benodigde ruimtelijke kwaliteitsplan te leveren.

Read more

Transformatie camping naar wonen in Lemelerveld

Op het voormalige kampeerterrein in Lemelerveld zijn de initiatiefnemers voornemens de voormalige camping op te heffen. In ruil hiervoor mag de initiatiefnemer een tweetal woningen op het voormalige terrein bouwen. Read more

Landschappelijke inpassing melkveebedrijf Kloosterhaar

Rondom het perceel is in de nabije omgeving een aantal waardevolle boom- en houtwalbeplantingen aanwezig die het zicht vanaf de weg op de bebouwing grotendeels ontnemen. Deze elementen blijven door uitvoering van het onderhavige plan (behalve ter plaatse van het te bebouwen oppervlak) behouden en zullen waar mogelijk versterkt worden. Read more

Hardenberg – landschappelijke inpassing roséstal

Onze opdrachtgever heeft een rosé-opfokbedrijf. Het bedrijf gaat zich sterk ontwikkelen. Momenteel is één kalverenstal met wagenschuur en woning aanwezig. De bedrijfsgebouwen vormen samen met andere erven één geheel in het veenkoloniale landschap.

Read more

Warnsveld- Wonen op de Landskroon Landgoed ‘t Blek

Middels een rood-voor-rood aanvraag worden in de omgeving van Warnsveld 6000 m2 landschapsontsierende stallen gesloopt. Op dezelfde plaats hebben we het plan gemaakt om 8 grote woningen tot 2000 m3 te herbouwen. Read more

Bolsward – Landschappelijke inpassing De Marne I en II

Het bedrijventerrein De Marne maakt deel uit van de pilot ‘De Marne in het groen’ van het project ’Bedrijventerrein in het landschap’. De pilot is gericht op de landschappelijke kwaliteit van de randen van het terrein. Read more

Bunne – Moderne architectuur in klassiek landschap

Deze initiatiefnemer is voornemens een nieuwe woning te realiseren aan de Burchtweg 10 te Bunne. Onderdeel van de benodigde bescheiden vormt het landschappelijk inpassingsplan. Read more