uitbreiding camping meulebarg

ontwikkeling natuurwoonwijk kalterbroeken diever

De gemeente Westerveld realiseert de nieuwbouwwijk Kalterbroeken te Diever. Buro Stad en Land is gevraagd een plan uit te werken voor inrichting van de openbare ruimte. Kalterbroeken is een groene, ruime en natuurrijke woonwijk, gelegen in het weidegebied van het esdorpenlandschap aan de Kwasloot. Hiervoor is door Buro Stad en land met een stedenbouwkundige de structuur opgezet op basis van de input welke is verkregen uit verschillende informatiesessies en projectgroepvergaderingen. De stedenbouwkundige structuur wordt nu verder gedetailleerd tot een landschappelijk inrichtingsplan. Onderdeel van het inrichtingsplan vormt ook het aanliggende natuurgebied, recent in samenspraak met Natuurmonumenten tot ontwikkeling gekomen en een belangrijke kwaliteitsimpuls voor het woongebied.

duurzaam akkerrandenproject kenniscentrum n+l

Dit jaar zijn we dan echt van start gegaan met het kenniscentrumproject akkerranden voor leerlingen van de Groene Welle Hardenberg en Zwolle. Bij akkerbouwer Velema werden de 1e kilometers ingezaaid om afspoeling van mest en bestrijdingsmiddelen te voorkomen en plaaginsecten te voorkomen.

Met het Collectief Midden Overijssel en zo’n 20 studenten zaaide aannemer Hulter een 3 meter brede rand. De komende maanden gaan we meten, inventariseren, determineren en in beeld brengen!

Akkerranden leveren een grote bijdrage aan duurzaamheid, minder bestrijdingsmiddelen, minder vervuiling van oppervlaktewater!

Plan Hoge Hexel naar tevredenheid opgeleverd

Bungalowpark Hoge Hexel breidt uit. T.b.v. de vergunningenaanvraag is het stedenbouwkundig en landschappelijk opgesteld. Vervolgens is de ontgrondingsvergunning door Buro Stad en Land aangevraagd.

TWEET geweldig dagje inventariseren voor het @mooigooi g…

geweldig dagje inventariseren voor het @mooigooi goois natuurreservaat #mooiezondag https://t.co/YrLJQNjBiR

CyRbp8UWQAAreuL

Boer in Wachtum past landschappelijk in

Met een inrichtingsplan met te slopen en te ontwikkelen opstallen, een gedetailleerd beplantingsplan en een korte uiteenzetting van het vigerende beleid kan deze boer in Wachtum binnenkort van start met de bouw van een nieuwe loods in een bijzonder landschap.

Vogelkijkhut op z’n plek

8 september is met hulp van Jelle Bijlsma b.v. mijn vogelkijkhut voor Staatsbosbeheer op z’n plaats gebracht. Een spannende en complexe klus. Het peil van de Kroon’s Polder werd ervoor verlaagd. Langzaam maar zeker kwam de hut veilig op z’n plaats. Nu de afwerking nog!

Intensieve samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe

Vanaf 1 augustus 2013 voert Buro Stad en Land b.v. alle activiteiten van het Ontwerpatelier van Landschapsbeheer Drenthe uit. Voorgenomen situatie is het gevolg van een recente reorganisatie en de wens van Landschapsbeheer. Hun kwaliteitsgerichtheid betekent voor ons een enorm compliment. Read more

Rood voor rood loont nog steeds!

rvr deventer_SnapseedSlopen en weer mooier mogen herbouwen, een woonbestemming krijgen op een agrarisch bouwblok. Eigenaren van in onbruik geraakte schuren, stallen en loodsen worden er beter van. U sloopt minimaal 850 m2 (soms meer) lelijke gebouwen. U bouwt terug een nieuwe woning van min. 750 m3 en een bijgebouw van 150 m2 (er zijn overigens afwijkingen, dat verschilt per gemeente).

Buro Stad en Land b.v. heeft veel ervaring met projecten in de Rood voor Rood regeling. Net als met de Ruimte voor Ruimte regeling (vergelijkbare regeling, overige provincies). Wij hebben de kennis om snel in te schatten of uw plan haalbaar is. Wij helpen u bij het totaaltraject: van voorbereiding tot realisatie.

Over het algemeen wordt het bestemmingsplan aangepast en vraagt de desbetreffende gemeente een landschappelijk inpassingsplan (of erfinrichtingsplan) waarmee een verantwoorde inrichting wordt gewaarborgd.

Buro Stad en Land b.v. stelt deze ruimtelijke kwaliteitsplannen op waarbij er nadrukkelijk aandacht is voor:

  1. Waardering voor de historische structuur van het landschap
  2. Goede vorm, grootte en ordening van de gebouwen in verhouding tot het landschap en omgeving
  3. Goede erfinrichting (plaats van de gebouwen, bomen en struiken op het erf en dergelijke)
  4. Goede ontsluiting van het erf
  5. De ontwikkeling gericht op de toekomst en passend binnen voorziene ontwikkelingen
  6. Goede ruimtelijke ordening in verhouding tot de aanwezige woningen in de directe omgeving
  7. Voldoende afstand tussen de ontwikkeling en andere ruimtelijke elementen
  8. Duurzame ontwikkeling waar mogelijk

Een en ander leidt tot een sloop- en herbouwplan, voorzien van een terreininrichtingsplan met uitgebreid beplantingsplan.

Vraag hier eens geheel vrijblijvend een spreekuur bij u op locatie aan. Een eerste advies kost u niets!