Binnenkort meer over dit aansprekende project, ik werk hard aan afronding. Toch al graag meer weten? Bel me dan gerust, of stuur een mail.

 

De gemeente Westerveld realiseert de nieuwbouwwijk Kalterbroeken te Diever. Buro Stad en Land is gevraagd een plan uit te werken voor inrichting van de openbare ruimte. Kalterbroeken is een groene, ruime en natuurrijke woonwijk, gelegen in het weidegebied van het esdorpenlandschap aan de Kwasloot. Hiervoor is door Buro Stad en land met een stedenbouwkundige de structuur opgezet op basis van de input welke is verkregen uit verschillende informatiesessies en projectgroepvergaderingen. De stedenbouwkundige structuur wordt nu verder gedetailleerd tot een landschappelijk inrichtingsplan. Onderdeel van het inrichtingsplan vormt ook het aanliggende natuurgebied, recent in samenspraak met Natuurmonumenten tot ontwikkeling gekomen en een belangrijke kwaliteitsimpuls voor het woongebied.

Dit jaar zijn we dan echt van start gegaan met het kenniscentrumproject akkerranden voor leerlingen van de Groene Welle Hardenberg en Zwolle. Bij akkerbouwer Velema werden de 1e kilometers ingezaaid om afspoeling van mest en bestrijdingsmiddelen te voorkomen en plaaginsecten te voorkomen.

Met het Collectief Midden Overijssel en zo’n 20 studenten zaaide aannemer Hulter een 3 meter brede rand. De komende maanden gaan we meten, inventariseren, determineren en in beeld brengen!

Akkerranden leveren een grote bijdrage aan duurzaamheid, minder bestrijdingsmiddelen, minder vervuiling van oppervlaktewater!

Bungalowpark Hoge Hexel breidt uit. T.b.v. de vergunningenaanvraag is het stedenbouwkundig en landschappelijk opgesteld. Vervolgens de ontgrondingsvergunning door Buro Stad en Land aangevraagd.

, , TWEET geweldig dagje inventariseren voor het @mooigooi g…

geweldig dagje inventariseren voor het @mooigooi goois natuurreservaat #mooiezondag https://t.co/YrLJQNjBiR

CyRbp8UWQAAreuL

Met een inrichtingsplan met te slopen en te ontwikkelen opstallen, een gedetailleerd beplantingsplan en een korte uiteenzetting van het vigerende beleid kan deze boer in Wachtum binnenkort van start met de bouw van een nieuwe loods in een bijzonder landschap.

8 september is met hulp van Jelle Bijlsma b.v. mijn vogelkijkhut voor Staatsbosbeheer op z’n plaats gebracht. Een spannende en complexe klus. Het peil van de Kroon’s Polder werd ervoor verlaagd. Langzaam maar zeker kwam de hut veilig op z’n plaats. Nu de afwerking nog!

Vanaf 1 augustus 2013 voert Buro Stad en Land b.v. alle activiteiten van het Ontwerpatelier van Landschapsbeheer Drenthe uit. Voorgenomen situatie is het gevolg van een recente reorganisatie en de wens van Landschapsbeheer. Hun kwaliteitsgerichtheid betekent voor ons een enorm compliment. Read more