, ,

Nieuwe woning in ecologische hoofdstructuur

Een voormalig agrarisch bedrijf in de ecologische hoofdstructuur (EHS) wil de vrijgekomen stallen en kuilopslagen slopen en als compensatie een nieuwe woning bouwen. Aangezien het erf in de EHS gelegen is moet middels een goed plan voldoende…

vandaag retourtje #vlieland, uitvoeringsvoorbereid…

vandaag retourtje #vlieland, uitvoeringsvoorbereiding vogelkijkhut #staatsbosbeheer http://t.co/2osfbmo5PU

Mijn eigen veenmoeras en hooilandje krijgt vorm, n…

Mijn eigen veenmoeras en hooilandje krijgt vorm, nog ca. 25 cm maaiveld verlagen! #natuur http://t.co/ZeEcsLJZ2N
,

Nieuwe aardappelbewaarloods in prachtig landschap de Lutte

In samenwerking met Rombou hebben we het Ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld voor de realisatie van een nieuwe aardappelbewaarloods in de Lutte. Op dit prachtige oude Twentse erf is de nieuwe loods zorgvuldig ingepast. Bewust wordt het erf niet…
,

Wilfred interview voor de WOS.

De W.O.S. heeft een nieuwsitem gewijd aan de begraafplaats Maassluis, bekijk hier de uitzending.    
, , ,

Inpassing pluimveebedrijf met beperkte beplanting

Een pluimveehouder in de gemeente Deventer wil zijn locatie verder ontwikkelen. Bij gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om met groen het bedrijf geheel af te schermen. Buro Stad en Land b.v. paste het bedrijf toch in. Het landschappelijk…
, , ,

Bestemmingsplan ‘de Landskroon’ vastgesteld

    Het bestemmingsplan voor de ontwikkeling aan de Dennendijk 7 in Warnsveld is vastgesteld. In het prachtige buitengebied nabij Zutphen wordt De Landskroon gerealiseerd. 8 nieuwe kavels met woningen in een bijzondere, hoogwaardige…
, , , ,

Hardenberg – Nieuw boshotel met natuurlijke buitenruimte

Hotel restaurant de Rheezerbelten in Hardenberg wil verder ontwikkelen. Enerzijds is er de upgrade en aanpassing van bestaande recreatiegebouwen, voornamelijk aan de zuidzijde van het plangebied. Anderzijds heeft de initiatiefnemer…
, ,

Notter – Nieuwbouw 3 woningen in buitengebied

  Buro Stad en Land b.v. is gevraagd om uitwerking te geven aan de erfinrichting als onderdeel van wijzigingsaan- vraag voor een perceel te Notter. Op het voormalig agrarisch erf bevinden zich diverse landschapsontsierende bedrijfsgebouwen…