Voor LTO Noord en Staatsbosbeheer is het plan Engbertsdijksvenen uitgewerkt. Binnen de Engbertsdijkvenen gaan als gevolg van de aanwijzing als Natura 2000-gebied veranderingen plaatsvinden in de waterhuishuishouding en ruimtelijke situatie. Voor o.a. bewoners van de Bavesbeekweg zullen deze veranderingen mogelijk verstrekkende gevolgen kunnen hebben. LTO Noord projecten wil bewoners en overige betrokkenen zo goed mogelijk informeren over de gewenste situatie. Voor een informatiemoment is een viertal inrichtingsmodellen uitgewerkt om te komen voor een voor alle partijen zo gewenst mogelijke toekomstsituatie. U heeft Buro Stad en Land gevraagd een viertal presentatiepanelen te leveren waarmee de presentatie kan worden ingezet.

Momenteel deeltijd gedetacheerd bij de gemeente Heerenveen. Leuk werk, groenrenovaties, beheeradviezen, (her)inrichting van speelterreinen, ontwikkelingsvisies etc. etc., ook behoefte aan extra capaciteit?

Voor de gemeente Nunspeet stel ik met Kybys Meppel het inrichtingsplan op voor herinrichting van sportpark De Wiltsangh Nunspeet.

Enthousiast over Buro Stad en Land? Mooi natuur- of landschapsproject in het vooruitzicht? Goede tekeningen nodig? Kennis over natuur en cultuurbeplanting inhuren? Neem gerust contact op. Ik maak er een geslaagd project van!

Bel gerust 06 41665576. Of…

mail maar

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.