Momenteel deeltijd gedetacheerd bij de gemeente Heerenveen. Leuk werk, groenrenovaties, beheeradviezen, (her)inrichting van speelterreinen, ontwikkelingsvisies etc. etc., ook behoefte aan extra capaciteit?

 

 

 

Voor de gemeente Nunspeet stel ik met Kybys Meppel het inrichtingsplan op voor herinrichting van sportpark De Wiltsangh Nunspeet.

Binnen het project Rondje Lauwersmeer is plaats voor een toren om ’s avonds de echt donkere hemel te verkennen. Buro Stad en Land maakt het ontwerp.

De gemeente Westerveld realiseert de nieuwbouwwijk Kalterbroeken te Diever. Buro Stad en Land is gevraagd een plan uit te werken voor inrichting van de openbare ruimte. Kalterbroeken is een groene, ruime en natuurrijke woonwijk, gelegen in het weidegebied van het esdorpenlandschap aan de Kwasloot. Hiervoor is door Buro Stad en land met een stedenbouwkundige de structuur opgezet op basis van de input welke is verkregen uit verschillende informatiesessies en projectgroepvergaderingen. De stedenbouwkundige structuur wordt nu verder gedetailleerd tot een landschappelijk inrichtingsplan. Onderdeel van het inrichtingsplan vormt ook het aanliggende natuurgebied, recent in samenspraak met Natuurmonumenten tot ontwikkeling gekomen en een belangrijke kwaliteitsimpuls voor het woongebied.

Enthousiast over Buro Stad en Land? Mooi natuur- of landschapsproject in het vooruitzicht? Goede tekeningen nodig? Kennis over natuur en cultuurbeplanting inhuren? Neem gerust contact op. Ik maak er een geslaagd project van!

Bel gerust 06 41665576. Of…

mail maar