Harderwijk

VIDEO 3D visualisatie Uitbreiding BAM-INFRA-Nieuwleusen

Buro Stad en Land heeft het landschappelijk inpassingsplan opgesteld voor het realiseren van een uitbreiding van de bedrijfslocatie BAM Nieuwleusen. Het plangebied ligt ten noorden van Nieuwleusen aan de N377 (Den Hulst). Ten behoeve van het informeren van de omgeving werd deze 3D-visualisatievideo gemaakt. De ontwikkeling zou kunnen worden gerealiseerd onder voorwaarde dat de ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt. Dit betekent dat landschappelijke maatregelen dienen te worden genomen, dan wel wordt geconsolideerd om de ruimtelijke kwaliteit op het perceel en in de directe omgeving te versterken of te behouden.

3D visualisatie Sportpark Slingerbos Harderwijk

Voor de gemeente Harderwijk en de adviseurs van PLANN-ING Meppel leverden we de hoogwaardige 3D-visualisaties ten behoeve van renovatie Sportpark Slingerbos Harderwijk. En daarmee vooraf nog beter weten hoe de ontwikkeling eruit zal gaan zien.

Waterschap Drents Overijsselse Delta – Knijpconstructies Reest

“Geweldige visualisatie”

De Reest is een eigenzinnige beek. Door de aanleg van ‘drempels’ en een knijpconstructie wordt de Reest getemd. In augustus beginnen de werkzaamheden. Op dit moment stroomt het water in de beek tijdens hoogwater ongehinderd en snel richting Meppel. Dat kan gevaar opleveren, omdat het Meppelerdiep de hoeveelheid water niet snel genoeg kan afvoeren. Dankzij de houten deuren kan het water in de Reest opgehouden worden. Naar verloop van tijd wordt het water gedoceerd doorgelaten en kan het Meppelerdiep het overtollige water beter verwerken. Het gevolg in de omgeving bij Balkbrug is dat landbouwgronden langs de Reest bij hoogwater eerder en langer onder water komen te staan. Hiervoor worden agrariërs gecompenseerd.

De Reest levert niet alleen bij hoogwater problemen op. Ook in tijden van droogte kent het Reestdal problemen. Doordat de beek snel stroomt, blijft weinig water in het gebied achter. In de beek worden ‘drempels’ en ‘verondiepingen’ aangelegd. Hierdoor zal het water trager gaan stromen en langer in het gebied blijven, wat ervoor zorgt dat de landbouwgronden minder snel uitdrogen. Agrariërs kunnen daardoor langer wachten met het besproeien van hun landbouwgronden.

Buro Stad en Land verzorgde het materiaal voor communicatie en promotie. De unieke constructie krijgt ruim aandacht in de pers. Met behulp van onze drone hebben we luchtfoto’s gemaakt waarna we de hele constructie 3D hebben uitgetekend, de combinatie van beide technieken levert beelden op van de toekomstige situatie.

Schaduwstudie voor bestemmingsplanprocedures en effecten zonne-energie

Voor een projectontwikkelaar in het noorden maakte ik deze schaduwstudie waarmee ik door 3D-projectie exact kon weergeven welke effecten bouw van dit appartementencomplex qua schaduw en bezonning zou hebben op haar omgeving. Tot op de minuut nauwkeurig kan elk moment in een jaar worden gekozen om zich een beeld te vormen van de te ontwikkelen lokatie. Zelfs met zomer- en wintertijd wordt rekening gehouden.

SCHADUWSTUDIES KUNNEN OOK PERFECT WORDEN INGEZET OM DE EFFECTEN VAN DE TOEPASSING VAN ZONNEPANELEN TE METEN!

 

Beeldkwaliteitsplan en ruimtelijk ontwerp Falkena Park Heerenveen afgerond

Al in 2004 heeft de gemeente Heerenveen de eerste stappen gezet voor een wijkontwikkelingsplan Heerenveen-Midden. Buro Stad en Land heeft in opdracht van Proplan Ontwikkeling en in samenspraak met Min 2 bouwkunst het beeldkwaliteitsplan en ruimtelijk ontwerp opgesteld voor de buitenruimte van één van de deelgebieden, het Falkenapark, tussen de Burgemeester Falkenaweg en Sieger van der Laanstraat. […]

Staatsbosbeheer – Verplaatsing natuurkampeerterrein Twilhaar

Buro Stad en Land heeft het principeverzoek verplaatsing natuurkampeerterrein Twilhaar opgesteld. Read more

Gerealiseerd: Industriële brug in Duiven met karakter

Medio 2014 rondden we het ontwerp af voor een nieuwe brug tussen twee bedrijventerreinen in Duiven. Geen specifiek programma, geen harde wensen of eisen, enkel eisen qua gebruik. Read more

Nieuwe begraafplaats Maassluis valt op én in de smaak

Buro Stad en Land b.v. heeft uiteindelijk bijna 4 jaar gewerkt aan het ontwerp van Begraafplaats De Dijk. Lokatie, randvoorwaarden, programma, externe invloeden én een gebalanceerd ontwerp met veel aandacht voor de details maakten dat een lange doorlooptijd benodigd was om te komen tot het resultaat. Maar nu is de begraafplaats grotendeels ingericht. En zijn de reacties lovend, zijn bezoekers bijzonder positief en wij trots op het resultaat. Read more