Beplantingsplannen

Bij bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen wordt de groeninrichting van een perceel of gebied vastgelegd in een beplantingsplan. Wat staat er in een beplantingsplan en wat kost het?

Wat is een beplantingsplan?

Het beplantingsplan bevat een beschrijving en kaart met de locaties van de te planten soorten, een overzicht met aantallen en maatvoering van de beplanting, en een werkbeschrijving van het plantwerk. Tevens kan een instructie voor het plantverband, de vermenging en het beheer op korte en lange termijn worden opgenomen.

Een aannemer kan op basis van een beplantingsplan de beplanting bestellen en het werk uitvoeren.

Meer weten of een offerte opvragen?

Wilt u meer weten of een offerte voor een landschapsplan opvragen? Bel 0641665576 of neem contact op via het contactformulier. U bent altijd welkom voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Momenteel deeltijd gedetacheerd bij de gemeente Heerenveen. Leuk werk, groenrenovaties, beheeradviezen, (her)inrichting van speelterreinen, ontwikkelingsvisies etc. etc., ook behoefte aan extra capaciteit?

Aan de Kieftsbeeklaan 36 Almelo ligt de wens om het perceel met boerderij en bijgebouwen om te vormen tot 2 woonpercelen. Deze ontwikkeling moest landschappelijk goed ingepast moeten worden. Hiervoor werd een beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan (BJZ.nu) opgesteld. Buro Stad en Land wordt door diverse gemeenten aangemerkt als specialist op het gebied van landschappelijke inpassings- en […]

Op het perceel op de hoek met de Buitenstouwe ligt de wens van de initiatiefnemers om een nieuw erf te ontwikkelen met de functie wonen (dubbele bewoning). In het gebied liggen meerdere woonerven. Doel is om een moderne woonboerdij als twee-onder-één kap te bouwen, passend in het landschap en aansluitend op de karakteristieken van de streek. Het is gewenst om […]