Beplantingsplannen

Bij bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen wordt de groeninrichting van een perceel of gebied vastgelegd in een beplantingsplan. Wat staat er in een beplantingsplan en wat kost het?

Wat is een beplantingsplan?

Het beplantingsplan bevat een beschrijving en kaart met de locaties van de te planten soorten, een overzicht met aantallen en maatvoering van de beplanting, en een werkbeschrijving van het plantwerk. Tevens kan een instructie voor het plantverband, de vermenging en het beheer op korte en lange termijn worden opgenomen.

Een aannemer kan op basis van een beplantingsplan de beplanting bestellen en het werk uitvoeren.

Meer weten of een offerte opvragen?

Wilt u meer weten of een offerte voor een landschapsplan opvragen? Bel 0641665576 of neem contact op via het contactformulier. U bent altijd welkom voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Momenteel deeltijd gedetacheerd bij de gemeente Heerenveen. Leuk werk, groenrenovaties, beheeradviezen, (her)inrichting van speelterreinen, ontwikkelingsvisies etc. etc., ook behoefte aan extra capaciteit?      

De milieuwinst van zonne-energie staat niet ter discussie. Landschappelijke inpassing is echter noodzakelijk om de negatieve ruimtelijke effecten te minimalisren. Voor Ecotecworld werd de Stroomtuin IJlst gevisualiseerd. Hier is een extreem laag paneel toegepast in combinatie met een laag dijklichaam waardoor in dit zeer open landschap de aaanwezigheid van de panelen nauwelijks vanuit de omgeving […]

Buro Stad en Land maakte recent het plan voor het buitenterrein van het nieuwe zwembad Emmen.