Entries by Wilfred Hilbers

Duurzaam ondernemer en weerman Reinier van den Berg

Gisteren tijdens met de themadag Inspelen op klimaatveranderingen van de Vereniging Gemeentelijke Groenvoorzieningen de klimaatmissie van Reinier van den Berg (weerman RTL en duurzaam ondernemer) mogen beluisteren. Wat een toewijding en gepassioneerd spreker is dat! Het verhaal is duidelijk. de klok staat op vijf óver twaalf. We kunnen en moeten alleen nog maar terugdraaien. Temperatuur […]

,

Plan Bochtjesplaat opgeleverd

Het project Súd Ie richt, in samenwerking met Staatsbosbeheer, de Bochtjesplaat opnieuw in. De Bochtjesplaat, met een oppervlakte van zo’n 50 hectare, grenst aan de westkant van het Lauwersmeer ter hoogte van Ezumazijl. In het door kades omgeven oeverland zijn nu vooral weidevogels en brandganzen te vinden. De Bochtjesplaat is van landschappelijke – en natuurwaarde waarde binnen het Lauwersmeergebied. De […]

Tijdelijke klus op locatie? Detachering kan ook!

Als natuur- groen- en landschapsadviseur werken wij ook op detacheringsbasis aan uiteenlopende projecten voor overheidsorganisaties en commerciële partijen. Wilt u uw plan ook liever binnen eigen organisatie opgesteld hebben? Of heeft u tijdelijk versterking nodig? Bij interesse informeer ik u graag over de mogelijkheden,  voorwaarden en het scherpe tarief. Vriendelijke groet, Wilfred Hilbers 0641665576

,

Praatplaten Engbertsdijksvenen met LTO Noord

Voor LTO Noord en Staatsbosbeheer is het plan Engbertsdijksvenen uitgewerkt. Binnen de Engbertsdijkvenen gaan als gevolg van de aanwijzing als Natura 2000-gebied veranderingen plaatsvinden in de waterhuishuishouding en ruimtelijke situatie. Voor o.a. bewoners van de Bavesbeekweg zullen deze veranderingen mogelijk verstrekkende gevolgen kunnen hebben. LTO Noord projecten wil bewoners en overige betrokkenen zo goed mogelijk […]

Stedenbouwkundige inpassing en beeldkwaliteit Kietsbeeklaan Almelo

Aan de Kieftsbeeklaan 36 Almelo ligt de wens om het perceel met boerderij en bijgebouwen om te vormen tot 2 woonpercelen. Deze ontwikkeling moest landschappelijk goed ingepast moeten worden. Hiervoor werd een beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan (BJZ.nu) opgesteld. Buro Stad en Land wordt door diverse gemeenten aangemerkt als specialist op het gebied van landschappelijke inpassings- en […]

,

Staphorst – Nieuwe woonboerderij op agrarische bestemming

Op het perceel op de hoek met de Buitenstouwe ligt de wens van de initiatiefnemers om een nieuw erf te ontwikkelen met de functie wonen (dubbele bewoning). In het gebied liggen meerdere woonerven. Doel is om een moderne woonboerdij als twee-onder-één kap te bouwen, passend in het landschap en aansluitend op de karakteristieken van de streek. Het is gewenst om […]

,

Natuurlijke wadi’s

Wadi’s zorgen in parken en groenvoorzieningen voor een vertraagde waterafvoer. Door water langer onderweg te laten zijn en langzaam in de bodem te laten infiltreren wordt het oppervlakte bij overmatige neerslag minder belast. Wadi’s vullen zich door hemelwater bovengronds af te voeren en hemelwaterafvoeren af te koppelen en deze richting wadi te vervoeren middels drains, open […]

, , ,

Landschappelijke inpassingsplannen zonneparken

De milieuwinst van zonne-energie staat niet ter discussie. Landschappelijke inpassing is echter noodzakelijk om de negatieve ruimtelijke effecten te minimalieren. Voor GROENLEVEN werken we aan verschillende parken van 5 tot 20 ha, overwegend in de noordelijke provincies. Ondermeer het drijvende park bij Tynaarlo werd voorbereid. Daarnaast werken we aan plannen in De Wolden, Hoogeveen, De […]